Primăria Secaş Timiş01.Sediul consiliului local: Secas nr.19, telefon/fax 0256 327311
02.Adresa pagina internet: www.primaria-secas.ro
03.E-mail: primariasecas@yahoo.com
04.Primar: Pop Simion
04.Viceprimar: Suciu Lavinia Vasilica
05.Secretar: Ionescu Eugen
06.Populatia stabila la 1 ianuarie 2010 - total = 445 persoane, din care: masculin = 258 persoane ; feminin = 187 persoane;
07.Numarul locuintelor la 1 ianuarie 2010 = 155
08.Numarul si denumirea satelor componente = 4: Secas, Crivobara , Vizma, Cheches
09.Reteaua de drumuri judetene si comunale:
a)Natura drumurilor si lungimea acestora:
- DJ 609A = 9,0 km
- DC 82 = 2,7 km; DC 87 = 11,0 km; DC 88 = 2,1 km
b)Natura drumurilor si distanta in km intre centrul unitatii administrativ-teritoriale si localitatile apartinatoare:
- DJ 609A Secas-Crivobara = 3,8 km;
- DJ 609A si DC 87 Secas-Vizma = 4,5 km;
- DC 87 Secas-Cheches = 4,0 km
10.Reteaua de alimentare cu apa pe localitati, in km:
- Secas = 3,17 km
11.Numar posturi in primarie - total = 10, din care:
- functionari publici = 4
- personal contractual = 6
12.Numar consilieri = 9
13.Asocieri la nivelul judetului si al tarii:
- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis - „ADID Timis“;
- Asociatia de apa, canal a judetului Timis (SC „APCAN“ SA);
- Asociatia Comunelor din Romania;
- Asociatia Microregionala Timis-Est.
14.Obiective si investitii propuse a se realiza:
- Alimentarea cu apa a satului Crivobara;
- Definitivarea legilor proprietatii;
- Infratiri sau colaborari cu localitati din afara tarii;
- Realizarea unor proiecte cu finantare externa.
- Reabilitare strazi rurale si drum comunal dc87(crivobara-vizma)
- Realizarea investitiei drumuri agricole in comuna secas 15.Numarul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 5
16.Activitatea de transport scolar:
- Are in administrare microbuzul TM 62 CJT din anul 2001;
- Trasee de deplasare: Secas-Ghizela, Secas-Crivobara si Secas-Timisoara;
- Numarul elevilor navetisti = 25
17.Institutii scolare:
- Scoala cu clasele I-IV: Secas;
- Gradinita cu program normal: Secas.
18.Institutii sanitare:
- Dispensar medical: Secas;
19. Institutii culturale:
- Camine culturale: Secas si Crivobara;
- Biblioteca comunala: Secas.
20. Baze sportive si de agrement:
- Teren de fotbal: Secas.
21. Biserici, manastiri si alte lacase de cult:
- Biserici ortodoxe române: Secas (1869), Crivobara (1810, declarata muzeu), Cheches (1800) si Vizma (1930);
- Biserica greco-romana: Secas (1890);
- Biserica ortodoxa sarba: Secas (1928);
- Biserici baptiste: Secas (2003) si Crivobara.